In trang này
Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 11 của Bộ chính trị về công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập
(Đài Từ Liêm).Tại hội nghị đã có 4 tham luận của các xã, Đông Ngạc, Mỹ Đình, trường Tiểu học Xuân Phương và Hội Khuyến học thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ về việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua.

(Đài Từ Liêm) Chiều 4/4, Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW ngày13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ông Nguyễn Kim Hoãn, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã tới dự.

 

 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11, huyện ủy Từ Liêm đã có các Nghị quyết, Đề án, Chương trình. HĐND - UBND huyện cũng đã có những Nghị quyết, Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của huyện, nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện đã tổ chức tuyên truyền các văn bản của trung ương, của thành phố và huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện cũng đã tổ chức quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của trung ương, thành phố và huyện.

Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã quan tâm đến việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong huyện nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Các trường học, cơ sở giáo dục luôn được đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trên 50% các trường có đủ phòng chức năng, phòng học bộ môn, 100% các trường được xây dựng kiên cố. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Trong 5 năm có trên 500 học sinh giỏi cấp thành phố, 1400 học sinh giỏi cấp huyện. Công tác phổ cập giáo dục các cấp và xóa mù chữ được đẩy mạnh. Các Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, thị trấn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hoạt động. Về hoạt động khuyến học, khuyến tài đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng được mở rộng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học phát triển mạnh. Năm 2007, toàn huyện mới có 7285 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình hiếu học, trong đó có 2610 gia đình đạt danh hiệu thì năm 2011 đã có 13.670 gia đình đăng ký, trong  đó 5173 gia đình đạt danh hiệu. Dòng họ khuyến học có 124/171 dòng họ được công nhận dòng họ khuyến học năm 2007, đến năm 2011 đã có 154/216 dòng họ được công nhận. Hội khuyến học các cấp được củng cố và phát triển, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài kinh phí hoạt động cho các hội khuyến học huyện và cơ sở được bảo đảm, quỹ khuyến học các cấp không ngừng được nâng lên.

 

 Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

Tuy nhiên việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW trong 5 năm qua vẫn còn hạn chế tồn tại. Đó là một số cơ sở chưa thực sự coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Hoạt động của các trung tâm  giáo dục cộng đồng chưa đều. Ban chấp hành Hội khuyến học ở một vài đơn vị hoạt động còn hình thức, thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa bám sát thực tiễn của cơ sở, mối quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế. Trong thời gian tới, huyện ủy đã đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2015. Đó là duy trì phổ cập bậc THPT, 100% thư viện đạt chuẩn và tiên tiến, 100% các trường phổ thông có đủ các phòng chức năng, phòng thực hành, năng khiếu, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn bình quân đạt 90%, 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 95% học sinh tiểu học, 75% học sinh THCS, 55% học sinh PHTH đạt khá giỏi.

 

 Ông Nguyễn Xuân Thỉnh, Hội trưởng Hội khuyến học thôn Phú Thứ ( Tây Mỗ ) tham luận tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị đã có 4 tham luận của các xã, Đông Ngạc, Mỹ Đình, trường Tiểu học Xuân Phương và Hội Khuyến học thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ về việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đảng, chính quyền, đoàn thể và trong nhân dân. Mở rộng và nâng cao chất lượng khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới Hội khuyến học vững mạnh, tiếp tục làm nòng cốt trong sự liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia vào phong trào khuyến học. Đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các trung tâm học tập cộng đồng, phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân.


 

 

Nhân dịp này, huyện ủy Từ Liêm đã tặng giấy khen cho các đơn vị cá nhân làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Tin - Ảnh Thanh Phương