In trang này
Huyện triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” và thi viết về “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính”.
(Đài Từ Liêm) Thực hiện kế hoạch của Thành phố, mới đây, Huyện đã triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” và cuộc thi viết về “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính”.

(Đài Từ Liêm) Thực hiện kế hoạch của Thành phố, mới đây, Huyện đã triển khai  cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” và  cuộc thi  viết về “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính”.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” được tổ chức dưới hình thức thi viết gồm 3 phần: Trắc nhiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4, không nhận bài thi photocopy. Nội dung cuộc thi là tìm hiểu nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Thủ đô từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc tại các cơ quan đơn vị, tổ chức có trụ sở trên địa bàn huyện. Thời gian triển khai cuộc thi từ tháng 7 đến tháng 9/2013. Trong đó từ tháng 8 sẽ tiếp nhận bài thi của các cá nhân tham gia cuộc thi. Qua vòng sơ khảo tại các xã, thị trấn, Ban tổ chức cấp huyện sẽ chấm vòng chung khảo và lựa chọn bài thi có chất lượng để tham gia cuộc thi cấp Thành phố. Dự kiến Ban tổ chức cuộc thi của huyện sẽ trao 3  giải tập thể gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, một giải ba. 5 giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

 

 

Đối với cuộc thi viết về “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính” được UBND Thành phố phát động. Mục đích cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn Thủ đô, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính – 2013”. Đề xuất những sáng kiến giải pháp khắc phục tồn tại trong các thủ tục hành chính, từ đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Thông qua cuộc thi phổ biến giáo dục pháp luật về thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân biết và thực hiện. Đối tượng tham gia cuộc thi  là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nội dung cuộc thi là các vấn đề có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, tài chính, các chính sách xã hội. Các bài dự thi theo hình thức viết bài, mỗi bài dự thi tối đa là 1300 chữ. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho 6 bài thi xuất sắc nhất gồm 1 giải nhất 10 triệu đồng, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Đồng chí Lê Văn Thư – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các ban ngành chức năng của huyện và các địa phương tổ chức triển khai cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, tiết kiệm. Nội dung các cuộc thi phải được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân để thu hút được nhiều người tham gia, tạo hiệu quả sau khi cuộc thi được triển khai. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện phải là những người đi đầu tham gia các cuộc thi nói trên, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết về Luật xử lý vi phạm hành chính và có các sáng kiến hay, phù hợp với thực tế trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện./.

 

 

Tin Bích Luyện - Ảnh internet