In trang này
Huyện ủy Từ Liêm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
(Đài Từ Liêm) Sáng ngày 20/6, Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

(Đài Từ Liêm) Sáng ngày 20/6, Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, lãnh đạo Phòng Giáo dục lý luận chính trị, Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy. Về phía huyện có các đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phan Lan Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo, Lao động – Thương binh xã hội, Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 19- CTr/TU của Thành ủy  và Kế hoạch số 82/KH-UBND của UBND thành phố thực hiện chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thủ đô.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy  và đồng chí Phan Lan Tú, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày Chương trình hành động số 18-CTr/HU của Huyện ủy Từ Liêm  và Kế hoạch số 204/KH-UBND “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện Từ Liêm. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 55% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu 100% hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị, đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị là chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đề đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các cấp ủy Đảng cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn cần nhanh chóng triển khai, quán triệt trong toàn đảng bộ và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Các cán bộ, đảng viên trong toàn huyện cần gương mẫu quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và tích cực vận động gia đình, người thân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

 

Tin Diệu Hằng - Ảnh Internet